Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

GP-nyt​ December 2023

Kære ejere i Geelskovparken

Alle ejere i Geelskovparken ønskes en rigtig glædelig jul

Den største vedligeholdelsesopgave i Geelskovparken lakker mod enden

Tømreren har meddelt, at de fælles bestillinger på justering af terrassedøre og vinduer er gennemført. Der udestår udskiftning af defekte beslag, der giver sus, da vinduerne ikke kan lukke tæt. Enkelte lejligheders vinduer er ikke blevet justeret helt til ejernes tilfredshed. 

Raadvad Center for Bygningsbevaring er rådgiver for bestyrelsen og har udarbejdet og tilrettelagt opgaverne og bestillingssedler både for de fælles og individuelle bestillinger. Der er betalt to gange aconto til tømrermesteren, men der udestår at få indsamlet dokumentation på udførelsen af opgaverne i de enkelte lejligheder for den fælles vedligeholdelse. Fakturering for justering af vinduer i den enkelte lejlighed stemmer ikke med det fakturerede antal og beløb. Der mangler arbejdssedler eller anden dokumentation af arbejdets udførelse. 

Det søger vi at fremskaffe, men tvisten betyder, at den sidste faktura ikke har kunnet godkendes, og tømrermesteren har i stedet for dokumentation fremsendt opkrævning gennem sin advokat. En trist situation, som vi søger at løse. 

Der er enkelte ejere, der ikke har givet adgang til maling af vinduer, så det vil blive søgt gennemført sammen med resterende tømrer-og malerarbejder af vinduer i foråret 2024.

Relining af faldstammer – flot gennemført

Indsamling af tilfredshedsskema med arbejdernes udførelse er afsluttet, hvor alene 5 lejligheder havde behov for tætning omkring deres toilet. Tre ejere har ikke givet adgang til arbejdets udførelse på trods af flere varslinger. De søges varslet igen, ellers skal det overdrages til retslig gennemførelse

Motionsrum opbygges

Vi siger tak til en mindre gruppe ejere, der nu har valgt nye maskiner og gulvbelægning til det nye motionsrum, og ikke mindst følger op på gennemførelsen. Motionsrummet bliver med ny belysning et attraktivt både ”råt og elegant” lokale. De tunge løft og bænk bevares i det eksisterende lokale, hvor gulvbelægning passer til vægte og tunge løft. 

De øvrige eksisterende maskiner rengøres og flyttes ind i det nye motionsrum sammen med de nyindkøbte, der så danner grundlaget for starten af motionsrummet. Der vil de næste år og årene frem være behov for udbygning efter brugernes ønsker. 

Der er lidt forsinkelser med udskiftning af gamle ventiler, så varmen kommer til at fungere. Varmen kommer til at blive styret efter anvendelse af motionsrummet, så temperaturen sænkes, når det ikke er i brug. 

Det forventes, at motionsrummet kan tages i brug i januar måned. Der vil blive nærmere opslag om tidspunktet.

Ønsker fra mange naboer – det er igen nødvendigt at minde om - overhold husorden

Det er et ønske fra mange ejere, at husorden overholdes. Det gentages derfor, overhold venligst husorden. 

Det gælder fortsat, at man ikke må stille private ejendele i opgange og kældergange, varevogne parkeret på parkeringsarealet, bevoksninger, der breder sig til naboen eller ud i bøgepurren. Bestyrelsen opfordrer alle ejere til at tænke over, om I overholder vores husorden.

Vaskeriet

To defekte vaskemaskiner er blevet udskiftet med en ny og større vaskemaskine, der kan tage lidt større mængde vasketøj end de eksisterende. Lars og Peter har ryddet op, så vaskeriet bevares indbydende.

Parken og bladsamler

Den indkøbte store bladsamler har vist sig effektiv. Lars og Peter har fået en stor arbejdslettelse ved opsamling af blade, som vi jo har mange af. 

Der er til januar 2024 – afhængigt af vejret - bestilt træbeskæring og fældning af træerne langs med Skodsborgvej. Det bliver udført af vores skovmand gennem mange år, som står for klipning af hække og sletten.

​Udtræden af bestyrelsen

Lone Fromberg GP 42 er udtrådt af bestyrelsen. Vi siger hende særligt tak for hendes store engagement med etablering af den nye omfattende affaldsordning og de indbydende affaldsrum. Vores suppleant Ole Hecht Olsen, som vi kender fra mange års virke for Geelskovparken, er indtrådt i hendes sted. 

Administrative henvendelser til kontor og DEAS

Der er to blanketter på vores hjemmeside, der ligger klar til udfyldelse. 

1) Ejendomskontoret/varmemesteren og 2) administrator DEAS. Det letter behandlingen af jeres henvendelser, når det sker på denne måde. 

Bestyrelsen fortsætter med at løse opgaverne, så vi har et velvedligeholdt Geelskovparken.

Venlige hilsener

Bestyrelsen

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk