Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Affaldssortering

Affald må ikke henstilles i opgange, kældergange, andre fællesarealer eller ved siden af affaldscontainere.

Sortering af affald

Rudersdal Kommune har udsendt en udførlig vejledning til alle husstande, også Geelskovparken, om udvidet affaldssorteringsordning af den enkelte ejer. På www.rudersdal.dk/affald findes vejledningen og andre oplysninger om ordningen.

Ejerne skal ifølge kommunens vejledning for affaldssortering aflevere sorteret husholdningsaffald fordelt pt. som bio, plast, pap, metal,  restaffald samt aviser og glas.

Der er etableret 5 standpladser med containere mærket med oplysning om affaldstype. Disse mærkninger, skal følges. Der er runde kuber udendørs, hvor beboerne skal placere glas og papir. Containerne og de runde kuber må kun anvendes mellem kl. 8.00 og 22.00

​Bioaffald fra affaldsskakter i alle otte blokke tømmes indtil videre af Lars og Peter. Grønne affaldsposer kan afhentes hos varmemesteren.

Containerne og de runde kuber tømmes af kommunens skraldebiler med forskellig hyppighed fra hver uge til hver fjerde. uge.

Fem standpladser har containere til de forskellige typer af affald, og må alene benyttes til placering af sorteret affald. Nedenfor findes en oversigt over standpladserne.

Standplads 1 er placeret udendørs i  aflukke ud for nr. 2.

Standplads 2 er placeret udendørs i aflukke ved parkeringspladsen i nærheden af nr. 10.

Standplads 3 er delt i to dele-placeret udendørs  -ud for nr. 18 og 26 med to runde kuber til henholdsvis papir og glas. Der er containere til øvrigt sorteret affald i affaldsrummet ved nr. 18 .

Standplads 4 er delt i to dele placeret udendørs ud for nr. 30 og 38. Den består af to runde kuber til henholdsvis papir og glas - placeret udendørs ved nr. 38 - og containere til øvrigt sorteret affald placeret i affaldsrummet ved nr. 30.


Standplads 5 er delt i to dele og placeret ud for nr. 50 og i  affaldsrum ved nr. 54. Der er to runde kuber til henholdsvis papir og glas placeret udendørs ved nr. 50. Containere  -til øvrigt sorteret affald er placeret i affaldsrummet ved nr. 54.

Olie, kemikalier og maling, der skal smides ud, skal placeres-  i affaldsrummet ved nr. 38 i de grønne miljøbeholdere. Ledninger, batterier og elpærer skal i kasserne ved siden af.

Porcelæn, blyholdigt glas og lervarer skal ejerne selv aflevere som storskrald på kommunens genbrugsplads Rundforbivej 174 i Nærum.

Storskrald, indbo og genbrug skal hver ejer selv sortere og aflevere på kommunens genbrugsplads på Rundforbivej 174 i Nærum.

Haveaffald, grene, træer og jord anbringes i indhegningen vest for blok 1. Plastposer og plastpotter lægges i de dertil beregnede affaldscontainere for plast. Lerpotter skal afleveres som storskrald på kommunens genbrugsplads: Rundforbivej 174 i Nærum.

​​

Byggeaffald, herunder køkkenskabe, gulvbrædder og hårde hvidevarer skal fjernes af beboeren eller af håndværkere og leverandører. Der henvises til kommunens genbrugsplads: Rundforbivej 174 i Nærum.

Genbrugspladsen i Nærum er, åben alle dage fra 10-18.

Hjemmesiden redigeres af ejerforeningens bestyrelse.

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk