Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Proline metoden

Instruktioner efter relining med Proline-metoden®

Efter afslutningen af relining med Proline-metoden®, er der nogle vigtige punkter som man bør huske på, når der skal forbedres eller skal ske vedligeholdelse af faldstammen.

Udskiftning/indskæring og an-boring

Når der skal indskæres eller an-bores på et rør som er relinet med Proline-metoden®, er det vigtigt at du overholder den i D&V beskrevne fremgangsmåde, for at opretholde garantien. Skal der foretages indgreb på et stykke rør, som er relinet SKAL røret skæres over, enten med vinkelsliber eller bajonetsav. Der kan ikke anvende forskellige klippe-værktøjer, og der må ikke bankes på røret med eksempelvis en hammer, da dette kan føre til revner i reliningen.

Reetablering af nyt udskiftet rørstykke

Når røret er skåret over ift. anvisningerne, skal følgende fremgangsmåde anvendes. Inden der monteres jet-koblinger eller lign. godkendt samlemetode, skal overgangen imellem støbejern og polyesterplast påføres Sikaflex® -521 UV. Forinden dette påføres, renses overfladen for fedt med Sika Aktivator205® , som påføres med en klud eller lign.

Foretages der en an-boring på en faldstamme relinet med Proline-metoden®, anvendes samme Sika Produkter i samme rækkefølge ved overgangen, imellem støbejern og polyesterplast. Denne fremgangsmåde gør sig gældende uanset hvilket installationsdel som der skal indskæres i, eksempelvis ved udskiftning af gulvafløb, indskæring at nyt grenrør mv. Det er meget vigtigt at denne fremgangsmåde overholdes, for at sikre installationens levetid og garanti.​

OBS! Alle installationer skal udføres af en autoriseret installatør da vores forsikring og garanti ellers ikke er dækkende.

​Vedligholdelse af afløb

Det anbefales at der i køkkeanafløb og gulvafløb anvendes kogende vand regelmæssigt, for at fjerne eventuelle fedtstoffer i afløbet, og derved sikre et godt gennemløb i installationen. Dette er også forebyggende ift. At afløbet stopper helt til.

Det anbefales ikke at der anvendes kaustisk soda/afløbsrens, da dette med medfører at fedt i afløbet forstenes. Anvendes dette alligevel, er det vigtigt at gennemskylle afløbet efterfølgende, fabrikantets anvisninger SKAL overholdes.

Stopper afløbet til over tid, kan en motorsplit anvendes til at fjerne proppen i afløbet. Der kan ikke afrenses med roterende rensekæder, da disse vil beskadige polyesterplasten.

Man skal generelt bruge alm. sund forbuft og behandle det relinede rør som et nyt rør. Ved brug af skrappe kemikalier anbefales der skylles efter med vand, men minimer brugen af kemikalier for så vidt muligt.

Polyesterplasten er testet med et spuletryk på 70 bar, sker der skader ved eventuel spuling med et tryk over 70 bar, bortfalder garantien.

Produkter:

Sikaflex® -521 UV

Sika Aktivator-205®

Ved yderligere spørgsmål kan der tages kontakt direkte til:

SIKA DANMARK A/S

Tlf. 48188585

Hjemmeside: www.sika.dk

Hirsemarken 5,3520 Farum

Hjemmesiden redigeres af ejerforeningens bestyrelse.

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk