Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Forsikringer i​ Geelskovparken

Bygningsforsikring

Ejerforeningen har tegnet bygningsforsikring hos Tryg.

Vi gennemgår ikke hele forsikringen her, men vi fremhæver nogle punkter.

​Bygningsforsikringen dækker også ejernes egne lejligheder. I foreningens vedtægter skelnes der mellem, hvad der er ejerforeningens vedligeholdelsespligt, og hvad der er ejerens egen vedligeholdelsespligt.

Bygningsforsikringen tager dog ikke hensyn til ejerforeningens vedtægter. Du kan derfor være dækket af bygningsforsikringen, selvom skaden er inde i din egen lejlighed.

Rørskadeforsikringen

Rørskadeforsikringen dækker rør, uanset om de i henhold til vedtægterne er underlagt ejerens vedligeholdelsespligt (vandrette rør) eller ejerforeningens vedligeholdelsespligt (lodrette rør).

Hvis skaden er dækket i henhold til forsikringsbetingelserne, ydes der følgende dækning:

Rør/installationer

30-? år: 50 % af skaden

20-30 år: 70 % af skaden

0-20 år: 100 % af skaden

Forsikringen dækker ikke, hvis skaden skyldes manglende vedligeholdelse af rørinstallationen.

De udgifter, som forsikringen ikke dækker, skal ejeren selv betale. Det gælder også en selvrisiko ca. kr. 12.000 per skade.

Indboforsikring

Ejerne skal selv sørge for at tegne en indboforsikring. Det skyldes, at bygningsforsikringen ikke dækker indbo i de enkelte lejligheder. Indboforsikringen dækker, hvis du er så uheldig at have indbrud og får stjålet ting. Til gengæld er det bygningsforsikringen, der dækker eventuelle skader på hoveddøren i forbindelse med indbruddet, og ejerforeningen dækker skader på vinduerne.

Indboforsikringen dækker også de skader, som egentlig skyldes ”bygningen”, som fx et utæt tag, hvor vandet drypper ned på et træbord. Hvis skaderne i din lejlighed er så store, at du må genhuses, så er det også indboforsikringen, der betaler for genhusning.

Glas og sanitet

Ejerforeningen har ikke en glas- og sanitetsforsikring, men er selvforsikrende for så vidt angår ruder. Ejerne kan selv tegne forsikring, som dækker wc-kummer, håndvaske, badekar, keramiske kogeplader, glas i ovnen mv.


Anmeldelse af skader

Kontakt varmemesteren, hvis der er opstået en skade, som kan være omfattet af bygningsforsikringen. Varmemesteren står for at anmelde skaden til Tryg.

Charlotte Olsen

Hjemmesiden redigeres af ejerforeningens bestyrelse.

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk