Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Praktiske oplysninger om lejlighederne i​​ Geelskovparken

Lejlighederne – praktiske oplysninger​

ALTANER:

Altanernes belægning: Det henstilles, at der ikke laves belægninger på altanerne, der kan ødelægge pladerne, idet udgifterne til reparation vil være for ejernes regning.


Altanernes bæreevne:Altanpladen er dimensioneret, så den kan belastes med 400 kg/m2. Dette inkluderer sne, urtepotter, møbler m.m. og de mennesker, der opholder sig på altanen. Plantekummer med en diameter og en højde op til 40 cm og en samlet egenvægt på 100 kg må ikke placeres ved siden af hinanden ved altanens yderside, men skal placeres enten til højre eller venstre side på altanen.


Altanernes loft: Alle altanlofter er ved den overståede altan reparation blevet repareret og malet med specialmaling. Ved en eventuel reparation rettes henvendelse til varmemesteren.


Altanrækværk: På generalforsamlingen i marts 2011 besluttedes det, at vedligeholdelse af altanrækværk påhviler ejerforeningen.

ELEKTRISK INSTALLATION:

Elmålere er placeret opgangsvis i kældergangen i blok 1-4 (høje blokke), og i EL-målerrum ved indgangsparti i blok 5-8 (lave blokke)


Hovedafbryder med sikringer er anbragt i lejlighederne.


Lejlighed A (94m2)

 • i skab i entre. 2 lysgrupper à 1 sikr. 10A – 2 grupper à 3 sikr. 15A til komfur, vaske- og opvaskemaskine.

Lejlighed B (55m2)

 • på væg ved toilet. 1 lysgruppe à 1 sikr. 10A – 1 gruppe à 3 sikr. 15A f. komfur og opvaskemaskine.

Lejlighed C1 (119m2)

 • i skab i entre. 3 lysgrupper à 1 sikr.10A – 2 grupper à 3 sikr.15A f. komfur, vaske og opvaskemaskine.

Lejlighed C2 (98m2)

 • i skabsrum ved badeværelse. Indeholdende samme grupper som lejlighed A.

Lejlighed C3 (119m2)

 • i skabsrum ved badeværelse. Indeholdende samme grupper som lejlighed C1.

Lejlighed D (174m2)

 • 2 gruppetavler som nævnt under B+C1.

HÅNDVÆRKERE:

Beboerne vælger efter egnet ønske håndværkere til indvendig vedligeholdelse. På ejerforeningens hjemmeside findes navne på de håndværkere, som p.t. kan anbefales.

INSTALLATIONSSKAKT:

Forsyningsledninger for vand og varme befinder sig i installations-skakten bag installationsvæggen i badeværelset, hvor der findes afspærringsventiler for hver lejlighed. Adgang til disse ventiler fås ved at fjerne hylder og bagbeklædning i det indbyggede toiletskab, i gæstetoilettet ved at demontere spejlet over håndvasken. Ved ombygning må den lette adgang til installationsskakten ikke forringes.


KÆLDERRUM: I underetagen i de høje blokke 1 til 4 er der fælles cykelkælder, og et aflåst kælderrum til hver lejlighed, også for de lave blokke. Under de lave blokke 5 til 8 er der krybekælder. Adgang hertil er i den midterste opg. I hver blok.

LEJLIGHEDERNES BELIGGENHED I BLOKKENE:

 • blok 1 nr. 10 - 18
 • blok 2 nr. 26 - 30
 • blok 3 nr. 38 - 42
 • blok 4 nr. 50 - 54
 • blok 5 nr. 20 - 24
 • blok 6 nr. 32 - 36
 • blok 7 nr. 44 - 48
 • blok 8 nr. 2 - 6

POSTKASSER:

Ny låge til postkasser kan købes hos varmemesteren, hvis der opstår behov for udskiftning. Varme-mesteren står for montering.

OMBYGNING OG ÆNDRINGER AF LEJLIGHEDER:

Der henvises i den forbindelse til ejendommens ”Husorden” pkt. 13.

SLAGBOREMASKINE:

Kan lånes ved henvendelse til varmemesteren i kontortiderne. Iht husordenen må boremaskine kun bruges mandag til fredag i tidsrummet fra kl. 08.00 til 16.00 og på lørdage, søn- og helligdage fra kl. 10.00 til 14.00.

VARME:

Oprindelige radiatorer er Hudevad planradiatorer. Aftapning af radiatorer kan udføres på bade-værelsesradiatorens aftapningshane efter at systemet er afspærret i lejlighedens installationsskakt.
Der er varmemålere på de enkelte radiatorer, som aflæses uden at der kræves adgang til lejligheden.

VENTILER TIL VAND:

Ventilerne for lukning af vand til lejlighederne findes i kældre og krybekældre, hvor der også er opsat skilte med vejledning til brug for lukning af vandet. For opgang 12 er ventilerne placeret under loftet mod væggen til kældergangen.


For opgang 10 er ventilerne placeret oppe under loftet ved bassinet. Ventilerne må kun betjenes i nødstilfælde.
Der henvises i øvrigt til ejendommes husorden pkt. 19. vedr. varme og vand.

Revideret af Ejerforeningens bestyrelse jan. 2019.

Hjemmesiden redigeres af ejerforeningens bestyrelse.

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk