Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​​Maj 2024​

Kære ejere i Geelskovparken ​

​E-maildomæne​

Geelskovparken har sit eget e-maildomæne: @2830.dk (IMAP). Der er 14 beboere, som benytter denne adresse. De er fælles om at dele udgiften på cirka 1000,- kroner om året. Hvis flere beboere benytter domænet, bliver der billigere for den enkelte. Hvis du er interesseret i at få en unik e-mailadresse, kan du kontakte Henrik Mai: h.mai@2830.dk

Ny hastighedsbegrænsning​

Der er nu hastighedsbegrænsning på 40 km/t. i Geelskovparken.​

Hobbyværkstedet​

Geelskovparkens hobbyværksted er placeret i kælderen ved opgang 54. Der findes arbejdsborde, høvlebænk og værktøj til beboernes rådighed. Materialer, der ikke er mærket med navn, kan frit benyttes. Her i foråret er der ryddet op i hobbyværkstedet, så det fremstår overskueligt og anvendeligt. Medlemskab koster 400,- kroner– heraf 200,- kroner i depositum for nøgle. Anvendelse af værkstedet sker på eget ansvar (det vil der komme opslag om i hobbyværkstedet).​

Henvendelse rettes til Peter Fristrup: fristrup.peter@gmail.com

​​

Motionsrummet​

Maskinerne i motionsrummet vil blive efterset, men anvendelse af maskinerne sker på eget ansvar. Der vil blive opsat brugsanvisninger ved de enkelte maskiner – og opslag om, at anvendelse sker på eget ansvar.​

Oprydning i depotrum ​

I kælderen ved Geelskovparken nr. 52, har vi et depotrum, hvor beboere kan opbevare effekter i op til tre måneder. Der er lige nu genstande i depotrummet, som har stået der i mere end tre måneder. De relevante beboere vil blive kontaktet af vicevært Lars Andersen med henblik på fjernelse af genstandene. ​

Derudover er der genstande i depotrummet uden navn og adresse på ejeren. Disse effekter vil blive fjernet og bortkørt umiddelbart efter 1. juni 2024. Henvendelse om genstande i depotrummet bedes rettet til vicevært Lars Andersen: kontor@geelskovparken.dk Ejendomskontorets kontor- og telefontider fremgår af hjemmesiden.​

Oprydning i kældergange ​

Ved en brandteknisk gennemgang af vores bebyggelse er det blevet påpeget, at oplagring af genstande i vores kældergange udgør en brandfare. Derfor iværksætter vi en oprydning af alle kældergange. Beboere, der har genstande stående i kældergange, bedes fjerne dem. Genstande, der ikke er fjernet inden 1. juni 2024, vil blive fjernet og bortkørt af vores personale (Lars og Peter).​

Opladning af batterier til elcykler ​

Opladning af batterier til elcykler og lignende, som anvender lithiumbatterier, må under ingen omstændigheder foregå i kælderen eller på andre fællesarealer. Opladning i lejlighed skal ske under opsyn. Dette er baseret på den risikorapport, som er blevet udarbejdet for bebyggelsen ved den brandtekniske gennemgang. ​

Reparation af betonskader ​

Vi er ved at planlægge reparation af en række konstaterede betonskader på vores facader og konstruktioner. Arbejdet forventes igangsat i løbet af 2024. I den forbindelse vil vi meget gerne modtage oplysninger fra beboere, der har kendskab til synlige betonskader. Send gerne en kort beskrivelse af, hvor skaden er – gerne med et foto af skaden. Send oplysninger til Henrik Mai: formanden@geelskovparken.dk​​

Beboere, der inden for det seneste år har indsendt oplysninger om betonskader (det er cirka 15 henvendelser), behøver ikke at sende oplysningerne igen, da disse er modtaget og indgår som grundlag for det forestående reparationsarbejde.​

Referater fra bestyrelsesmøder​

Referaterne vil fremover blive offentliggjort på hjemmesiden. Beboere, der ikke kan tilgå dem på hjemmesiden, kan hente et print på kontoret.​

Om bestyrelsen​

Bestyrelsen kan kontaktes via denne e-mail: formanden@geelskovparken.dk

Bestyrelsens ansvarsområder er økonomi og forsikring (Henrik Sørensen), grønne områder og bygninger (Michael H. Nielsen), kommunikation og hjemmeside (Mette-Louise Busck & Helle Hinge), affald (Mette-Louise Busck), teknik og fælleslokaler (Per B. Hansen & Helle Hinge).​

Venlige hilsener bestyrelsen​

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk