Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Kære ejere i Geelskovparken januar 2024

Alle ejere i Geelskovparken ønskes et rigtigt Godt Nytår

Motionsrum er klar – du kan blive fit tæt på

Alle ejere kan nu glæde sig til åbning af Geelskovparkens motionsrum 15. februar 2024.

Der er udført et stort arbejde med at omdanne svømmehallen, så Geelskovparken er fornyet med et flot motionsrum, hvor der er tilført nye maskiner og skabt et hjørne med borde og stole.

Benyttelse forudsætter brugerbetaling på p.t. kr. 300 per kvartal forud, første gang pr 1. april 2024. Der sker opkrævning af DEAS over ejerbidraget. Alle der tidligere havde abonnement til svømmehallen og ikke har afleveret nøglen fortsætter automatisk. De, der ikke ønsker at fortsætte, skal aflevere nøglen til varmemesteren straks.

Ny brugere af motionsrummet, skal du tegne et abonnement hos DEAS og få udleveret en nøgle hos varmemesteren mod betaling på kr. 200 i nøglegebyr.

Følg venligst de retningslinjer, der er sat for benyttelse af motionsrummet og maskinerne.

Dennis Rasmussen GP 36 og Peter Fristrup GP 50 har gjort et fint arbejde med at indkøbe maskiner og sørge for den sidste finish. De står begge for igangsætning af motionsrummet.

Hvad er udført i 2023 af større og mindre opgaver – vi gør nytårsstatus

 • Nogle ejere er blevet meget tilfredse ved fældning af tre træer, der skyggede for deres terrasse og altaner. Andre er blevet afskærmet for direkte lys fra Albertslund-lamperne langs med de høje blokke.  Vi har fået relinet alle faldstammer fra toilet og vaske i de enkelte lejligheder til kloak i kælderen.
 • Vi har fået udskiftet 12 ventilatorer på tagene, skal indreguleres i år.
 • Vi har efter individuelt behov fået gennemgået alle terrassedøre og vinduer.
 • Vi har fået malet nordvendte vinduer.
 • Vi har fået nedlagt svømmehallen og etableret et motionsrum og derigennem sparet stort på energiregningen.
 • Vi har fået udskiftet plæneklipperen og købt ny bladsamler. Disse maskiner effektiviserer Lars og Peters arbejde.
 • Vi har fået beskåret og fældet træerne langs Skodsborgvej samt fået fjernet den store mængde af selvsået bevoksning på sletten og volden.
 • Vi har skabt lidt mere biodiversitet ved at lade græsset gro langs med stendiget og plænen ud for blok 8. Yderligere etableret et fliseareal til havemøbler på plænen ved blok 4.
 • Vi har etableret faldsikring på tagene af hver blok.
 • Vi har fået en ny og større vaskemaskine i vaskeriet.
 • Vi har fået et nyt anretterkøkken i selskabslokalet.
 • Vi har fået foretaget en brandgennemgang af alle blokke, der kræver handling i år.
 • Vi har fået indrettet og malet affaldsrum i forbindelse med den nye omfattende affaldsordning.
 • Vi har fået en ny mere tilgængelig hjemmeside.
 • Vi har fået undersøgt mulighed for en evt. efterisolering af gavlene mellem betonelement og murstensvæg.
 • Vi har hos DEAS fået etableret et digitalt arkiv for Geelskovparkens aftaler.
 • Vi har etableret to rammerådgivningsaftaler med rådgivende ingeniører. Rådgivere, der kender ejendommen, letter aftale om udførelse af arbejder på vores ejendom i fremtiden.
 • Vi har fået ajourført DV 5 års plan, der offentliggøres sidst i februar. Opgaver til løsning i år er medtaget i budget 2024, der bliver behandlet på generalforsamlingen.

Den store fornyelse har kunnet lykkes på grund af en særlig indsats fra bestyrelsesmedlemmer og fra vores to ansatte Lars og Peter samt i samarbejdet med håndværkere og rådgivere.

Bridgeklubben – leder og nye medlemmer

Har vi bridgespillere iblandt os i Geelskovparken, som vil og kan stå for at arrangere bridge, må de gerne melde sig.

Bridge i Geelskovparken har været en tradition siden 1972. Desværre er mange bridgespillere på det seneste faldet fra på grund af alder, så de nuværende medlemmer ikke har fundet grundlag for at fortsætte. Klubben er derfor kun standset midlertidigt, såfremt andre tager over. De har gunstige vilkår for at benytte selskabslokalet.

Samarbejde med Tømrerfirmaet Magdahl er desværre sat på pause

Der har ikke kunnet opnås aftale med Magdahl om indholdet af deres fakturering, hvor der er faktureret for opgaver, der ikke er udført. Bestyrelsen har bedt ejerforeningens advokat se på sagen og besvare henvendelsen fra Magdahls advokat.

Det betyder, at der må findes en anden løsning for færdiggørelse af mangler ved det udførte tømrerarbejde på ejendommens vinduer. Malerarbejdet af vinduer genoptages i foråret 2024.

Brandgennemgang viser, at det er vigtigt at overholde husorden

Det gælder fortsat, at man ikke må stille private ejendele i op- og kældergange. Det viser sig yderligere ved en brandgennemgang, at der opbevares brandbare væsker og gasflasker i depotrum. Det er ikke tilladt, og vi beder de respektive ejere at få bragt tingene i orden.

Endvidere blev det ved brandgennemgangen fremhævet, at der ikke må ske batteriopladning i kældre eller cykelrum. Opladning skal ske under opsyn.

Valg til bestyrelsen

Der vil senere blive indkaldt til ordinær generalforsamling til afholdelse torsdag 14. marts 2024 i Mariehøjcentret. På generalforsamlingen skal der bl.a. vælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Den nuværende bestyrelse opfordrer, derfor ejere, der gerne vil bidrage med deres viden og arbejdsindsats til at melde sig allerede nu. De nuværende medlemmer, der er på valg, har en vis høj alder, der gør, at de ønsker afløsning.

Såfremt der ikke kan vælges en kvalificeret bestyrelse på antal, vil det betyde, at DEAS kan overtage ansvaret for driften af ejerforeningen, men det betyder også, at kun absolut nødvendige vedligeholdelsesarbejder kan blive udført.

God samtale på generalforsamlingen

Bestyrelsen ønsker og ser frem til på generalforsamlingen, at vi får en god samtale med og mellem ejerne, så vi får en harmonisk afvikling, der også skaber en bestyrelse, der kan stå for en fremtidig vedligeholdelse af Geelskovparken.

Kommunikation og henvendelser til kontor og DEAS

Der findes to blanketter på vores hjemmeside, der ligger klar til udfyldelse.

1) Ejendomskontoret/varmemesteren og 2) administrator DEAS. Det letter behandlingen af jeres henvendelser, når det sker på denne måde.

Bestyrelsen arbejder for, at vi har et velvedligeholdt Geelskovparken.

Venlige hilsener

Bestyrelsen

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk