Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

GP-nyt​ Juni 2023

​Kære ejere i Geelskovparken juni 2023

Nu er det sommer med klipning af bøgepur
Sommerklip af bøgepur begynder mandag 26. juni ved blok 1 GP nr. 10 og fortsætter derefter i blok i nummerorden til klipningen er tilendebragt. Der skæres skråt ved hækkenes indramning af udkørslerne fra hver blok og ved udkørsel til Skodsborgvej, så der skabes et bedre overblik. Gartneren vil også se på at få fjernet buskbevoksningen på sletten ned mod Skodsborgvej.


Svømmehal byggelukkes
Nedbrydning af svømmehal og opbygning til motionsrum begynder mandag 26. juni. Det er et omfattende nedbrydningsarbejde og opfyld af bassin samt maling, belysning og ny gulvbelægning. Det betyder, at svømmehallen er en byggeplads, og det er nødvendigt at afspærre området i byggeperioden. Vi påregner, at en ny motionshal vil åbne omkring 1. oktober og genåbnes for de ejere, der ønsker at benytte motionshallen mod en årlig betaling til driften.


Vinduesprojekt23 godt i gang – kernetræ har vist sin værdi
Vinduesprojekt23 er blevet godt modtaget blandt os ejere, idet 140 ejere ønsker opretning af terrassedøre og vinduer samt 100 ejere har individuelle ønsker til forbedring. Tømreropgaven var vurderet til, at 60-70 ejerlejligheder havde behov for opretning. Tømreropgaven vil derfor tage længere tid at gennemføre og samlet koste mere end budget, nok kr. 2 mio inkl. maling, fremfor total udskiftning til 50 mio kroner. Tømreren arbejder for, at alle ønsker er løst inden 15. oktober, men det kan også gå ind i det nye år. Ferie fra 1. juli til mandag 7. august.


Håndværkerne fortsætter fra 7. august
Vi har gode håndværkere, der nu vedligeholder Geelskovparken. - tømrersvendene er startet i blok 8 - GP 2, tømreren genoptager arbejdet efter ferien i de lave blokke først i blok 5 og fortsætter derefter i de høje blokke med start i blok 4.
Tømrermesteren samler udskiftning til nye energiruder, så antallet af håndværkerne udvides, hvor hele opretning i disse lejligheder med udskiftning af ruder gennemføres samlet. Maleren udfører et godt arbejde og fortsætter i blok 8 efter ferien. Nogle enkelte steder er maleren støt på træværk, der kræver tømrer. Opgaverne vil blive samlet sammen og gennemført efterfølgende. Maleren og tømreren koordinerer deres arbejde, så alle får både malet og rettet op på mangler på vinduerne.


Proline - faldstammer
Proline fortsætter arbejdet med relining i blok 1 efter ferien. Der udestår så relining i blok 2 og 3. Det er vigtigt, at ejerne giver adgang som varslet, da faldstammerne relines samlet henholdsvis til venstre, midtfor og til højre. Der har været stor tilfreds hos ejerne med Prolines håndværkere og arbejdernes udførelse.


Grønt affald i skakterne giver problemer
Grønt affald giver store problemer med lugt spredning af affald, da poserne ikke lukkes
tilstrækkeligt, når poserne sendes ned gennem skakterne i de høje blokke. Der ses på en løsning. Endvidere arbejdes der på at udskifte de nedslidte bobler til papir og glas.
Beton- altangulv og gavlskader Der er forskellige skader på vores bygninger og mure, det gennemgås og behovet vurderes for opretning til gennemførelse i 2024. Skaderne omfatter også altangulve. Så har du konstateret skader på beton eller altangulve, må du gerne skriftligt meddele det til kontor@geelskovparken.dk.


Ønsker fra ejere
En ejer ønsker duepigge på bygningen mod altanen, det er tidligere godkendt, at ejere selv må bekoste og opsætte disse. Yderligere, er hoveddøre så skæve og utætte, at der er ønsker om en markant forbedring, der sikkert betyder en udskiftning til dagens standard.


Havedag søndag 4. juni
Flot vejr, men blev kun benyttet af en lille gruppe; måske er der ikke mere så stor interesse for at deltage. Så bestyrelsen vil overveje, om der skal gennemføres en havedag til næste år. Der er konstateret sygdom i Geelskovparkens rododendron, det søges oprettet ved beskæring og gødning.


Husorden og privat- og fællesområde
En del ejere trænger sig ind på vores fælles områder i Geelskovparken, imod vores husorden. Det sker bl.a. ved beplantninger på terrasserne, der i 39 tilfælde har for høje og brede vækster af buske og træer, der skader hække og tager lys samt slyngplanter, der trænger sig ind i betonpladerne på overboens altaner. Det kan fremkalde betonskader. Vi beder ejerne rette op på deres beplantning.


Endvidere må der ikke hænges blomsterkasser op på altanens rækværk, men skal placeres på altangulvet, gerne på ben for at mindske muligheden for betonskader. Sørg for at I holder jer indenfor jeres private areal og ikke trænger ind på naboens.
Overtrædelserne sker også ved, at et stigende antal ejere benytter gangarealer i kældre til
opbevaring af peronslige ejendele. Det er ikke i orden og hindre fri adgang og øger brandfaren. Få nu venligst fjernet de ejendele I har placeret udenfor jeres depotrum.
De bedste ønsker for en god sommer, hvor vedligeholdelse af vinduer og faldstammer holder ferie.


Vi fortsætter med at løse opgaverne, så vi har et velvedligeholdt Geelskovparken.
Venlige hilsener
Bestyrelsen

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk