Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

GP-nyt​ September / Oktober 2022

Kære ejere i Geelskovparken

Bestyrelsen har løbende modtaget flere oplysninger om uafsluttede opgaver fra den afgående bestyrelse i løbet af september måned.
Efterhånden som vi har fået overdraget oplysninger, er vi gået videre for at kunne gennemføre opgaverne til glæde for os alle i Geelskovparken.

Klima og Energi mål
Vi har sat os et mål om at måle opgaverne i forhold til påvirkning på Klima og Energi. Den geopolitiske udvikling betyder, at økonomien skal medvirke til at mindske udgifterne til energi, der samtidig kan mindske klimapåvirkningen.

Øge den fælles vedligeholdelse og individuelle muligheder for forbedringer
Yderligere er det et mål, at vi skal øge den fælles vedligeholdelse samtidig med, at vi skal skabe individuelle muligheder for forbedringer og fornyelser for de ejere, der ønsker det, så ingen tvinges til at optage lån, som de måske hverken har behov for eller råd til.

Hvilke opgaver er vi i gang med?
Vi har gennemgået og vurderet behovet for opgaver, der skal løses indenfor de næste år samt de mange uafsluttede opgaver, der er overdraget os fra den tidligere bestyrelse.
En vigtig og påtrængende opgave er at opfylde kommunens udvidede krav til Geelskovparkens affaldssortering. Stor tak til Iben Langgaard, der har udarbejdet et gennemarbejdet forslag med flere muligheder. Affaldssorteringen skal gennemføres indenfor de næste måneder. Det betyder særligt, at dispensationen med affaldsskakte ophører. Bestyrelsen er i dialog med Kommunen og DEAS driftsafdeling for at skabe de bedste løsninger.

Kloakker og faldstammer
En anden opgave er at mindske forstoppelse af vores kloakker og faldstammer, hvor der flere steder i vores ejendom er problemer, endda hvor kloakken er steget op i lejligheden. Vi indhenter et tilbud på at gennemgå ikke blot kloakker, men også faldstammer, der ikke tidligere er hverken renset eller inspicerede. En påtrængende opgave, der kan tage nogle år at gennemføre.

Udsugning
Udsugning og ventilatorer på taget er kaput og skal udskiftes, der er tilbud som skal gennemføres. I disse energitider er det utroligt vigtigt, at vi i hver vores lejligheder, når temperatern nedsættes, bevarer og sørger for god udluftning, da der ellers kan komme ski

Beton- og sætningsskader
Der er påtrængende sætningsskader og problemer med betonen, som skal udbedres så hurtigt som muligt, efter vurdering af fagfolk. Det gennemføres nu i år.

Klimaskærmen og vinduer
Vinduerne i vores ejendom er en udfordring, de fleste ejere er tilfredse og ønsker ikke at de bliver tvunget til udskiftning af vinduespartier og et næsten lige så stort antal ejere ønsker nye vinduespartier. Vi arbejder for en øget fælles vedligeholdelse af vinduer og vil starte på nordsiden i forsommeren 2023. Der vil samtidig blive vurderet behov for renovering og udskiftning af karmtræ.
Endvidere, ser vi på en mulighed for udskiftning af ruder og tætningslister, der påhviler hver enkelt ejer. Bestyrelsen vil skabe et valg for alle ejere til en individuel udskiftning af rudeglas til lavenergi ruder og mulig fornyelse af tætningslister. En løsning hvor hver ejer kan vælge og opnå en energi- og komfortforbedring uden udskiftning af hele vinduespartier.

Svømmehallen
Der er 66 ejere, der betaler til svømmehal. Sauna og svømmehallen vil hurtigst muligt blive lukket og tømt af hensyn til den nuværende situation omkring energipriser og den beslutning, der blev truffet på generalforsamlingen i marts i år. Oplysning er lagt ind på hjemmesidens forside. For de beboere, der betaler kontingent til brug af svømmebassinet, vil de blive refunderet i januar 2023.

Udnyttelse af fjernvarme
Fjernvarmeprisen vil stige næsten 300% ved næste opkrævning, da ca. 60 % dækkes af gas og træpiller fordelt med halvdelen til hver. Derfor søger vi at få udnyttet energien bedre, som Geelskovparken modtager, så det kan skabe en bedre udnyttelse af energien i vores varmecentral.

Renholdelse
Renholdelse af trapper og vores indgangspartier skal øges, så de fremtræder mere imødekommende, når vi kommer og forlader Geelskovparken.

Elstandere på vores parkeringsarealer
Der er i dag 8 brugere af ladestandere ud for vaskeriet, derfor er der grundlag for at undersøge prisen for at udvide antallet af ladestandere ved de øvrige blokke. Det sætter vi i gang nu. Der har været lidt konkurrence om disse pladser, hvorfor der måtte findes en anden plads til invalideparkering, der optog en ladeplads.

Hjemmeside
Hjemmesiden skal gøres mere tilgængelig, så vi kan øge den digitale kommunikationen. Gerne opdelt i en del for ejere og en del til alle øvrige, der har interesse for Geelskovparken.

Øvrige opgaver
Der er flere opgaver, som vi arbejder med, og som vi vil oplyse om senere, men vi kan allerede oplyse, at vi arbejder for brugerbetaling blandt ejere, hvor det er relevant. Bestyrelsen har besluttet at frafalde ønske om honorarbetaling og for at opnå fordele, hvor øvrige ejere skal betale for at få dem.

Vi tilbyder møder med bestyrelsen første tirsdag i måneden kl. 19 – 20.
Vi giver mulighed for ”spørg bestyrelsen” første tirsdag i hver måned i selskabslokalet kl. 19 – 20.
​​
Venlige hilsener
Bestyrelsen for Geelskovparken

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk