Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

GP-nyt​ November 2022

Affaldssortering

Vi er kommet langt med at få løst opgaven omkring den udvidede affaldssortering, der skal være klar til årsskiftet.


Da der er minimum 3 måneders leveringstid på nogle mere brugervenlige og væsentlig pænere affaldscontainere, har vi foreløbig valgt, at tage imod de ekstra containere, som kommunen leverer uden betaling.


Samtidig har vi besluttet, at give de eksisterende rum til containerne, en tiltrængt overhaling med grundig rengøring og efterfølgende maling af vægge, loft og gulv.
Da ikke alle containere kan være i affaldsrummene, er vi i gang med at finde egnede steder til dem udendørs.


Kommunen vil udsende nærmere retningslinier til hver enkelt ejer omkring den kommende affaldssortering.

Vinduer
6 lejligheder har fået den udvendige side af deres vinduer besigtiget af en faglig ekspert , der er både snedker og tømrer samt arkitekt fra “Center for Bygningsbevaring i Raadvad”. Der blev omhyggelig valgt eksempler på lejligheder, hvor ejerne var mere eller mindre tilfredse med deres vinduer.


Der er blevet udarbejdet en rapport og resultatet er, at trækarme og rammer i samtlige lejligheder er sundt og synes at være i god kvalitet, men at ny malerbehandling bør udføres i nogle af lejlighederne indenfor få år. At der så kunne være steder, hvor f.eks. vindueshængsler, skinner ved terrassedøre og tætningslister kunne trænge til en kærlig hånd er noget helt andet og alt sammen noget, der kan udbedres.


Inden for de næste par uger afventer vi en plan fra Raadvad Centret med hensyn til opretning og fornyelse af vores vinduer. Med ”opretning og fornyelse” menes f.eks. skæve terrassedøre, skæve vinduer, knækkede hængsler o.l..


Hvis alt går efter planen, kan den udvendige vedligeholdelse/malerarbejde på vinduerne mod nord gå i gang i løbet af foråret 2023.

Vandrør
Nogle og måske endda ret så mange af vandrørene har nået en alder, hvor der skal tages stilling til, hvorvidt de bør udskiftes. Denne opgave ligger højt på listen over vigtige opgaver.

Kloakker og faldstammer
Her er vi kommet godt i gang med blandt andet stor hjælp fra en af vores egne beboere Ole Hecht Olsen og stor tak for det. Specielt er det faldstammerne, der er fokus på og formentlig bliver løsningen, at faldstammerne indenfor en rimelig tid skal have en ny indvendig belægning, en såkaldt “Relining”.​

Ophør fra bestyrelsen
Vi er oprigtig kede af, at skulle meddele, at et af vores bestyrelsesmedlemmer Birthe Christiansen med øjeblikkelig virkning, har været nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Vi vil komme til at savne hendes store engagement og behagelige væremåde og kan kun ønske hende alt godt fremover.


I stedet for indtræder vores 1. suppleant Gerd Hauschildt i bestyrelsen.

Invitation
Vores formand Henrik Tiedemann inviterer ejere mandag 28. november 2022 til hyggeligt samvær og orientering om bestyrelsens arbejde og de påbegyndte og påtænkte opgaver.
Mødet bliver kl. 18.30 i selskabslokalet, hvor der vil blive budt på et glas vin, vand eller øl.

Vores næste “Spørg bestyrelsen” møde er tirsdag den 6. december kl. 19 - 20 i selskabslokalet.

Venlige hilsener
Bestyrelsen for Geelskovparken

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk