Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

GP-nyt​ December 2022

​Affalds- og genbrugssortering:


Vi står alle overfor en stor udfordring, når vi taler om vores nye affaldssortering. Her kommer lidt vigtige gentagelser, som også kan studeres nærmere i vores sorteringsvejledning:

​De grønne små beholdere til madaffald er delt ud med indhold af grønne poser samt sorteringsvejledning. Alle anmodes om at tage dem i brug så hurtigt som muligt.

De grønne poser til madaffald må ikke overfyldes. Luften trykkes ud, og posen lukkes med en stram knude, og smides derefter i skakten. Der er bestilt klistermærker til vores affaldsskakter med æbleskrog på grøn bund og med teksten: MADAFFALD.

Når poserne er opbrugt, kan nye hentes i varmecentralen i nr. 42.

Det vil sige fremover bruges vores skakte kun til bioaffald. Alt andet skal sorteres i 9 fraktioner og henkastes i containere, der er anbragt på udendørs plads ved nr. 2 og nr. 10 samt affaldsrum i nr. 18, nr. 30, nr. 38 og nr. 54.

Hvis containerne til pap, plast m.m. er overfyldte, bedes man anvende containerne i de andre rum eller de udendørs pladser. Ellers bliver de ikke tømt af kommunen.

​Affaldsrummet i nr. 30:

Bestyrelsen har besluttet at storskraldsrummet skal nedlægges, da containerne kommer til at fylde hele arealet og skal være nemme at køre ud til tømning.

Rudersdal kommune har en storskraldsplads på RUNDFORBIVEJ 174, åben kl. 10-18 alle dage.

​Vedligeholdelse af vinduer/terrassedøre: Der er ikke behov for total udskiftning af alle vinduer/terrassedøre i Geelskovparken.

Rådvad Centeret for bygningsrenovering/-bevaring har ved eftersyn i flere blokke af seks lejligheders vinduespartier, fundet frem til, at trærammerne ikke er udslidte, men sunde og gode med en levetid på de næste 50 år, når vedligeholdelsen sker som anbefalet af fagfolk.

Derfor kommer bestyrelsen til næste år med forslag til en generel fælles vedligeholdelse og mulighed for en individuel komfortforbedring, gennem skift til energiruder og nye tætningslister.

​Udvendig vedligeholdelse:

Der blev under eftersynet konstateret behov for opretning i to lejligheder, som vil danne grundlag for igangsætning af en fælles vedligeholdelse for de ejere, der har problemer med skæve terrassedøre og vinduer og evt. knækkede hængsler.

Indvendig vedligeholdelse:

Den enkelte ejer betaler selv for at udskifte termoruder til energiruder - reduktion af u-værdi fra ca. 3 til 1,2, dvs. mere end halvdelen. Udgiften eksempelvis til energiruder mod syd er ca. kr. 35.000,- (prisniveau i dag) pr. lejlighed, inkl. nedtagning og bortskaffelse. Og et mindre beløb for udskiftning af tætningslister, smøring m.m.

Bestyrelsen ønsker – som beskrevet ovenfor - på denne måde at komme med et forslag til næste år, der kan tilgodese alle ejeres forskellige behov.

​Ophør fra bestyrelsen:

Vi er oprigtigt kede af, at skulle meddele, at bestyrelsesmedlem Merete H. Jürgensen, har været nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen af personlige årsager. Vi vil komme til at savne hendes store engagement på alle områder, og ønsker hende alt godt fremover. I stedet indtræder vores 2. suppleant Michael Marshall.

​Vores næste ”Spørg bestyrelsen” er tirsdag d. 3/1 2023.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et rigtigt godt nytår!

Har du spørgsmål eller ​ønsker du at høre nærmere?

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54, Søllerød, 2830 Virum

Ejendomskontor GP 18

Varmemesteren kan kontaktes på kontor@geelskovparken.dk

Telefon: +45 40 15 71 33

Kontor-og telefontider

​Mandag

​kl 07.30 - 08.00

​Onsdag

​kl 17.30  - 18.00

Fredag

​kl 07.30 - 08.00

Fredag

​kl 15.30  - 16.00

Bebyggelsen ligger skråt over for Teknikerbyen ved Skodsborgvej på en stor, skrånende grund med Geelskov som nærmeste nabo

Administrator fra kl 08.00

DEAS Ejendomsadministration CVR 43104810 er administrator for Geelskovparken.

​Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

​Geelskovparkens kontaktperson hos DEAS er Henrik Fardrup.​

Henrik kan kontaktes på tlf.: 39 46 69 52 eller e-mail: hfa@deas.dk