.
.

Bygningsforsikring

Ejerforeningen har tegnet bygningsforsikring hos Tryg.

Vi gennemgår ikke hele forsikringen her, men vi fremhæver nogle punkter.

Bygningsforsikringen dækker også ejernes egne lejligheder. I foreningens vedtægter skelnes

der mellem, hvad der er ejerforeningens vedligeholdelsespligt, og hvad der er ejerens egen

vedligeholdelsespligt. Bygningsforsikringen tager dog ikke hensyn til ejerforeningens

vedtægter. Du kan derfor være dækket af bygningsforsikringen, selvom skaden er inde i din

egen lejlighed.

Rørskadeforsikringen

Rørskadeforsikringen dækker rør uanset om de i henhold til vedtægterne er underlagt ejerens

vedligeholdelsespligt (vandrette rør) eller ejerforeningens vedligeholdelsespligt (lodrette rør).

Hvis skaden er dækket i henhold til forsikringsbetingelserne ydes følgende dækning:

Rør/installationer

30-? år  50 % af skaden

20-30 år  70 % af skaden

0-20 år  100 % af skaden

Forsikringen dækker ikke, hvis skaden skyldes manglende vedligeholdelse af rørinstallationen.

De udgifter, som forsikringen ikke dækker, skal ejeren selv betale. Det gælder også en

eventuel selvrisiko.

Indboforsikring

Ejerne skal selv sørge for at tegne en indboforsikring. Det skyldes, at bygningsforsikringen

ikke dækker indbo i de enkelte lejligheder. Indboforsikringen dækker, hvis du er så uheldig at

have indbrud og får stjålet ting. Til gengæld er det bygningsforsikringen der dækker eventuelle

skader på hovedøren i forbindelse med indbruddet, og ejerforeningen der dækker skader på

vinduerne.

Indboforsikringen dækker også de skader, som egentlig skyldes ”bygningen” som fx et utæt

tag, hvor vandet drypper ned på et træbord. Hvis skaderne i din lejlighed er så store, at du må

genhuses, så er det også indboforsikringen, der betaler for genhusning.

Glas og sanitet

Ejerforeningen har ikke en glas- og sanitetsforsikring men er selvforsikrende for så vidt angår

ruder. Ejerne kan selv tegne forsikring, som dækker wc-kummer, håndvaske, badekar,

keramiske kogeplader, glas i ovnen mv.

Anmeldelse af skader

Kontakt varmemesteren, hvis der er opstået en skade, som kan være omfattet af

bygningsforsikringen. Varmemesteren står for at anmelde skaden til Tryg.

Charlotte Olsen

Cand.jur. DEAS Maj 2016

Du kan læse hele policen og forsikringsbetingelserne ved at trykke på link herunder.