Vilkår for benyttelse og leje af Geelskovparkens selskabslokale.

 

Selskabslokalet kun må udlejes til medlemmer af ejerforeningen , og ikke til medlemmernes venner og bekendte, men dog  kan udlejning til medlemmernes nære familie accepteres.

Den pågældende lejer skal være til stede under hele arrangementet. Hvis lokalet allerede er reserveret, fremgår det af "Kalender for selskabslokale", på hjemmesiden.

Yderligere har bestyrelsen vedtaget, at selskabslokalet fremover i weekenderne kun kan lejes enten en fredag,  lørdag eller søndag, da udgifterne til rengøring i weekenden langt overstiger lejeindtægten.

Lejen udgør kr. 750,00. pr. lejedag inkl. rengøring af selskabslokalet. Leje af selskabslokalet dagen før og/eller efter den egentlige lejedag udgør kr. 500,00 pr. lejedag.

Lejedag og reservation

Selskabslokalet er disponibelt fra kl. 12.00 på den reserverede dag til næste dag kl. 09.00.

Reservation af selskabslokalet kan ske op til 12 måneder før dagen. Ved reservationen udleverer varmemesteren "Vilkår for benyttelse af Geelskovsparkens selskabslokale". Ved reservation betales kr. 250,- i depositum.

Nøgle udleveres af varmemesteren dagen før lejedagen mod erlæggelse af leje på kr. 750,-  og ”Vilkår for benyttelse af Geelskovsparkens selskabslokale” underskrives.

En lejer, der vil være sikker på at kunne disponere over selskabslokalet dagen før og/eller efter den egentlige lejedag, må reservere selskabslokalet disse dage og betale leje herfor.

Selskabslokalets benyttelse

Selskabslokalet er beregnet til højst 40 personer.

Arrangementet skal afholdes i selskabslokalet, fx må svømmebadet ikke anvendes i forbindelse med arrangementet.

Rumtemperaturen er sat til 21 C i facaderum og det større bagrum. Temperaturen kan ændres med trykknapper på de to paneler på væggen i depotrummet. Ventilationen kører hele tiden og kan ikke ændres manuelt. Den udsugede luftmængde styres af forureningen fra gæsters udåndingsluft: jo flere gæster, jo mere luft suges ud.

Lyset i selskabslokalet kan dæmpes. Dæmperen til facaderummet er i kontakten. Dæmperen til det store rum er placeret i depotrummet. Lys skal altid slukkes, når lokalet forlades.

Der må ikke bruges fakler, fyrfadslys og lignende udendørs og i indgangspartiet.

Der må udelukkende spilles musik ved benyttelse af det opstillede musikanlæg.

Døre og vinduer skal holdes lukkede, når der spilles musik, og al musikudfoldelse skal være ophørt kl. 01.00.

Gardiner ved vinduer må kun betjenes med de monterede snoretræk i hver side af vinduerne.

Der må kun ryges i fri luft udenfor, ikke indenfor.

Støjende adfærd udendørs skal undgås, herunder specielt brug af bilhorn ved afsked.

Lister over inventar og service med anskaffelsespris er opsat i køkkenet.

Voksdug ligger fremme og skal altid anvendes som underlag for egentlige duge for at skåne bordpladerne. Grønne filtduge må kun benyttes af bridgeklubben.

Afrydning af selskabslokalet

Ved lejeperiodens udløb skal selskabslokalet være ryddet ovnen rengjort og glas, service, lysestager og kandelabre vasket op og sat på plads. Det er i skabe og skuffer anført, hvor de forskellige dele skal være.

Optælling af service m.v. foretages af/sammen med varmemesteren umiddelbart efter benyttelsen af selskabslokalet. Evt. mangler eller beskadigelser erstattes af lejeren. Erstatningen beregnes efter priserne på inventarlisten.

Udendørs opsatte flag skal være fjernet senest kl. 10.00 dagen efter festen.

Nøglen afleveres og der refunderes depositum på kr. 250,- eller betales mere for eventuelle skader.

Øvrigt

Der henvises til §§ 11 og 13 i vedtægterne for Ejerforeningen Geelskovparken vedrørende overtrædelse af ovennævnte vilkår. Overtrædelse kan også medføre tab af depositum.

Ovennævnte vilkår er accepteret.

                

Lejers underskrift: ………………………………………. Dato: …………………………

 

Bestyrelsen for ejerforeningen Geelskovparken, maj 2017.