Affald må ikke henstilles i opgange, kældergange eller andre fællesarealer.

Renovationssækkene i blokkenes skralderum må kun fyldes til den markerede linje. Hvis husholdningsaffald (madrester) lægges i renovationssækkene skal det af hensyn til lugtgener være anbragt i lukkede poser.

I affaldsskakterne må kun kastes affald, som er anbragt i forsvarligt lukkede poser, så skakterne ikke bliver forurenet. Affaldsposerne må ikke indeholde glasskår, skarpe eller særligt tunge genstande. Sådanne genstande skal indpakkes f.eks. i avispapir og anbringes i renovationssækkene i blokkenes skralderum.

Andet affald herunder papkasser, vinkartoner, pizzabakker, som på grund af størrelse ikke frit kan passere gennem skakterne eller ikke kan være renovationssækkene, kan henstilles i renovationsrummet for storskrald ved opgang 30, hvorfra det bliver fjernet på Ejerforeningens bekostning. Mindre papkasser, der er klappet sammen, kan i de lave blokke anbringes i skralderummene.

Olie, kemikalier, rengøringsmidler og maling placeres i den grønne miljø-beholder i skralderummet ved nr. 38, batterier og elpærer i kasserne ved siden af.

Aviser, blade, flasker og glas (ikke porcelæn) anbringes i de grønne og blå ”bobler” på P-pladserne i tidsrummet kl. 08.00-20.00.

Byggeaffald, herunder køkkenskabe, gulvbrædder, hårde hvidevarer osv. må ikke anbringes i storskraldsrummet ved opgang 30, men skal fjernes af beboeren eller af håndværkerne hhv, leverandørerne. I øvrigt henvises til kommunens genbrugsplads Containerhaven, Rundforbivej 174, Nærum, åbent alle dage fra 10 - 18.

Haveaffald, grene, træer og jord anbringes i indhegningen vest for blok 1. Plastposer og potter lægges i de grønne affaldscontainere i indhegningen overfor.