Adresseliste for ejerforeningen GEELSKOVPARKEN 2019

BESTYRELSE:

 

Elsa Benita Jensen (formand) opg. 2.st.th formanden@geelskovparken.dk
Henrik W. Sørensen (økonomi)  opg. 42 st.mf  hws@henrikwsorensen.dk
Grethe Hoelstad (grønne områder) opg. 40, st.mf g.hoelstad@live.dk
Svend Joensen (teknik/diverse) opg. 10, 2.th s joensen@hotmail.com
Jørgen Løje (fælles lokaler)  opg. 4, st.tv jogi2830@gmail.com
Suppleanter:
Susan Friis (ansvarlig for GP hjemmeside)

 opg. 22, st.tv 

 

susanfriis1956@gmail.dk

 

Frank Christiansen (teknik) opg. 14, 2. th.

f-christiansen@hotmail.com

 

Bestyrelses træffetid

 

Repræsentanter for bestyrelsen træffes hver den anden onsdag i måneden fra kl. 17.00 til 18.00 i selskabslokalet med undtagelse af juli og december måned.