GEELSKOVPARKENS BESTYRELSE:

 

Bestyrelsesmedlemmer:  
Henrik Tiedemann GP 52  
Birthe Christiansen GP 54  
Lone Fromberg GP 42  
Bente Jensen GP 30  
Michael Marshall GP 4  
   

Suppleanter: 

 

 
Gerd Hauschildt GP 20  
 

 

 

 

Repræsentanter for bestyrelsen træffes hver første tirsdag i måneden fra kl. 19.00 til 20.00 i selskabslokalet med undtagelse af juli og december måned.

 

Bestyrelsen kan kontaktes via e-mail på formanden@geelskovparken.dk