GEELSKOVPARKENS BESTYRELSE:

 

Bestyrelsesmedlemmer: På valg i:
Svend Joensen, formand 2021
Joachim Thrane 2021
Per Bøgebjerg Hansen 2021
Marianne Baandrup 2022
Michael H. Nielsen 2022
   
Suppleanter:   
Gitte Elefsen, 1. suppleant 2022
Elsa Benita Jensen, 2. suppleant 2021


Bestyrelses træffetid

 

Repræsentanter for bestyrelsen træffes hver første onsdag i måneden fra kl. 17.00 til 18.00 i selskabslokalet med undtagelse af juli og december måned.

 

Bestyrelsen kan kontaktes via e-mail på formanden@geelskovparken.dk