Adresseliste for ejerforeningen GEELSKOVPARKEN 2019

BESTYRELSE:

 

Elsa Benita Jensen (formand) opg. 2.st.th formanden@geelskovparken.dk
Henrik W. Sørensen (økonomi)  opg. 42 st.mf  hws@henrikwsorensen.dk
Grethe Hoelstad (grønne områder) opg. 40, st.mf g.hoelstad@live.dk
Svend Joensen (teknik/diverse) opg. 10, 2.th s joensen@hotmail.com
Susan Friis (ansvarlig for GP hjemmeside) opg. 22, st.tv susanfriis1956@gmail.com  
Suppleanter:  

 

     


Bestyrelses træffetid

 

Repræsentanter for bestyrelsen træffes hver den anden onsdag i måneden fra kl. 17.00 til 18.00 i selskabslokalet med undtagelse af juli og december måned.