Administrationen: DEAS Ejendomsadministrationv/ Henrik Fardrup, administrator tlf.: 39 46 69 52,

Bogholder Brit T. Hansen tlf.: 39 46 61 90,