< Tilbage

Ustabil vandforsyning21-10-2020 - 12:00

Vi har nu en forklaring på, hvorfor vores vandforsyning har været ustabil

Kære Beboere
 
Vi har nu en forklaring på, hvorfor vores vandforsyning har været ustabil. Novafos (vores forsyningsselskab) har fundet en forstoppelse i deres rør, som nu er fjernet, og vandet løber nu igen med fuldt tryk. Vi håber, det bliver ved med det.
 
Afbrydelserne har løsnet kalksten og andre sedimenter fra rørene, så der kan være følgevirkninger. Vi anbefaler at I skruer luftblandere af og skyller dem. Oplever I stadig problemer, så henvend jer til Lars varmemester.
 
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen

< Tilbage