E/F GEELSKOVPARKEN BEBOERINFOMATION
SEPTEMBER 2020

GENERALFORSAMLING: Som tidligere meddelt, vil den årlige ordinære generalforsamling blive afholdt
Tirsdag, den 22. september kl. 19.00
I Nordsjællands Konferencecenter i Allerød, Gydevang nr. 39-41. Der vil være åbent for indskrivning fra kl. 18.30. Hold afstand, når I kommer frem og spred jer på pladserne i lokalet. Vi opfordrer også til at kun én pr. husstand møder op for at begrænse antal fremmødte.
BEBOERINFORMATIONSMØDER: Tak for det flotte fremmøde og gode spørgsmål. Se vedlagte dokument om resultater af forundersøgelse.
SVØMMEHAL: Vi afventer stadig kommunens accept af de sidste målinger, som antagelig vil ske i denne uge, så vi endelig kan åbne for svømmehallen i næste uge.
RADIATORMÅLERE: Ejerforeningen har bestilt en udskiftning af vores radiatormålere, da de er blevet ti år, og batterierne synger på sidste vers. Brunata har sendt meddelelse ud til samtlige beboere ang. udskiftningen, som vil finde sted fra 5. okt. til 9. okt.
BESTYRELSENS TRÆFFETID: er ændret fra den 2. onsdag til den 1. onsdag i måneden som tidligere. Dvs., at næste gang bliver onsdag den 7. oktober kl. 17-18.
GEELSKOVPARKENS HJEMMESIDE: opdaterer nyheder og kalender, ligesom alle oplysninger om kontaktnumre, husorden og vedtægter findes der.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
udsendt d. 16.09.20


NU ER SVØMMEBASSINET ÅBENT IGEN!

Nedenfor kan ses redegørelsen fra Erik-Arkitekter vedr. isolation og varmetab i Geelskovparken. Klik på nedenstående.

Club 38 havde en meget vellykket udflugt den 4. august med sejlads på Lyngby sø og frokost på Regattapavillonen. Tak fra de 39 deltagere!
Club 38 havde en meget vellykket udflugt den 4. august med sejlads på Lyngby sø og frokost på Regattapavillonen. Tak fra de 39 deltagere!

i DISSE TIDER

-er det smart at have en elektrisk døråbner ved gadedøren. Det har tre opgange: Med albuen åbner man døren, og inde på væggen i opgangen sidder en anden knap, når man er på vej ud.

Er man lidt fugleinteresseret, kan man ofte se en gærdesmutte foran blok 1. Enten sidder den i efeuen langs muren, eller den flyver over og sætter sig i et af træerne ved P-pladserne.
Den er Danmarks næstmindste fugl. Vil du høre dens sang? Klik her, eller kopiér adressen. https://www.youtube.com/watch?v=LAWNHXbCtu0

Og ofte kan man se en flot ræv strejfe om mellem skoven og vores område.
GEELSKOVPARKENS STØRSTE PELARGONIE?
Den er 10-12 år gammel og har p.t. over 90 blomsterklaser. Bliver klippet lidt ned, når vinteren nærmer sig, og overvintrer indendørs


Vær omhyggelig, nar du parkerer. Det er forkert at optage halvanden P-plads. På forhånd tak!

 

 

 

Så mange har logget ind på denne side siden 15. juli 2020:

Flag Counter
Jeg har igen overtaget rollen som redaktør af hjemmesiden.
Richard Meilstrup, GP 12. 30302627, mail: .